Szervezetfejlesztés

Teljesítménymenedzsment, folyamatmenedzsment, BPR

Szervezetfejlesztés – Szervezetfejlesztés módszerei

 

A szervezetfejlesztést önálló szolgáltatásként is kínáljuk. Bár a hatékonyságnövelésnek ez olyan eszköze és megközelítése, amely megkerülhetetlen akár a komplex hatékonyságnövelés, a változás menedzsment, az előzetes szervezet átvilágítás vagy a teljesítmény menedzsment optimalizálása során is.

Szervezetfejlesztés módszerei

 

A szervezetfejlesztés célú projektjeink során megközelítésünk  éppúgy gyakorlati alapú, akár a többi tanácsadási szolgáltatásunknál. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a tanácsadás végeredménye legyen egy testre szabott, élő és működő rendszer, de a kialakítás folyamatát is úgy visszük végig, hogy partnereink munkatársai magukénak érezzék a projektet és a végeredményét egyaránt. A változásmenedzsment tanácsadói megközelítésünk alapvető eleme, és valamennyi projektünknek része.

Szervezetfejlesztés területén akkreditált tanácsadók vagyunk, így KKV partnereink uniós támogatást is igényelhetnek a végrehajtáshoz.

Szervezetfejlesztés lépései

A szervezetfejlesztés projektek során feltérképezzük és elemezzük a szervezet folyamatait, szereplőit, a vállalat stratégiáját és a működés, a lebontott célok azzal való összhangját. Vizsgáljuk a szemléletet és a vezetői módszereket, megközelítéseket, magatartást is, hiszen egy szervezet működésének a folyamatok mellett ezek is központi elemei. Ezáltal komplex képet kapunk a vállalat szervezetének működéséről, folyamatiról és az uralkodó szemléletről, amelynek birtokában a menedzsmenttel közösen meg tudjuk határozni azokat a fejlesztési, módosítási irányokat, amelyek szükségesek a stratégiában vagy más módon megfogalmazott vállalati célok eléréséhez, végrehajtásához.

A szervezetfejlesztés végrehajtó szakaszában meghatározzuk azokat a szükséges módosításokat, amelyeket a folyamatok optimalizálása érdekében végre kell hajtani, külön hangsúlyt helyezve az információáramlás folyamataira és módjára is. Szükség és igény esetén ezt a folyamatot workshopokkal, tréningekkel, alkalomadtán coachinggal is támogatjuk.

Szervezetfejlesztési megközelítésünk szerint, ha felépítettük az adekvát szervezeti struktúrát, folyamatokat, információáramlási csatornákat – amilyen mértékben ezt a felmérés során tapasztaltak szükségessé teszik –, részben külön szakaszban foglalkozunk a HR rendszer fejlesztésével is. Értve ezalatt az egyes munkakörökhöz, pozíciókhoz tartozó feladat-, felelősségi- és hatáskör meghatározásokat, a megfelelő szemlélet alakításához szükséges eszközök definiálását és részben alkalmazását. Továbbá, amennyiben szükséges, magával a HR szervezettel és az általa alkalmazott eszközrendszer kialakításával is ebben a szakaszban foglalkozunk. Ekkor kerül sor a szükséges mérési folyamatok, igény esetén mutatószámok (KPI-k) rendszerének kialakítására is.

A szervezetfejlesztés számunkra négy fő területet jelent:


• A stratégiához, a célokhoz, a környezethez és egyéb adottságokhoz testre szabott szervezetet és folyamatokat és információáramlást;


• Ezt megfelelően támogató HR rendszert, folyamatokat és jól definiált munkaköröket, felelősségi és hatáskörökkel;


• Konkrét személyeket, akik bizonyos mértékben – minél kisebb egy szervezet, annál inkább – a maguk arculatára formálnak minden szervezetet, tehát valamilyen mértékben célszerű ezt a szervezetfejlesztés során is figyelembe venni, legalább az uralkodó vállalati kultúra oldaláról.


• Mérési rendszert, amely alkalmas arra, hogy mind a szervezet megfelelő működését, mind a célok teljesülését, mind az egyes folyamatok hatékonyságát, a dolgozók teljesítményét mérni tudja.

Egy szervezetfejlesztés projekt végrehajtása minden cégnél, minden szervezetnél jelentős mértékben egyedi és testre szabott. Nem szabad pusztán módszertani megfontolásokból sémákat erőltetni egyetlen vállalatra sem – természetesen belül maradva a szervezetfejlesztés adta kereteken. Ezért a Lichtenberg szervezetfejlesztés projektjeiben mindig hangsúlyos az első, feltáró, elemző szakasz, amely megalapozza, hogy maga a szervezetfejlesztés minél hatékonyabb legyen, és a változásmenedzsment eszközeivel is támogatva a lehető legjobb ár-érték arányt eredményezze szolgáltatásunk.