Hatékonyságnövelés

Teljesítménymenedzsment, Folyamatmenedzsment,BPR

Komplex Hatékonyságnövelő Program

Partnereink megkeresése alapján elmondható, hogy megbízóink sok esetben meghatározott területre koncentrálva keresnek meg minket. A Lichtenberg módszertana szerint azonban javasoljuk, hogy egy Analízis keretében tárjuk fel a vállalati veszteségek fő okait és helyeit. Ezt követően az Analízis eredményei, tapasztalatai alapján határozzuk meg a javítandó folyamatokat, területeket, és választjuk ki, hogy milyen eszközöket alkalmazzunk a Projekt során. Ez a módszer a projekt eredményességét nagymértékben segíti.

Ha a projekt céljait kitűztük, tapasztalataink, módszertani ismereteink felhasználásával minden esetben egyedi, a vállalatra és munkatársaira szabott módon valósítjuk meg azokat. Munkánkat ugyancsak testreszabott tréningekkel, workshopokkal, egyéni coachinggal is támogatjuk. Ez a támogatást valamennyi vezetői szint számára nyújtjuk a projekt során, de kiemelt figyelmet fordítunk az alsóbb szintű, operatív vezetők képzésére, fejlesztésére, hiszen a vállalat erőforrásainak nagyobb részével valójában ők gazdálkodnak.

Szakmai álláspontunkat minden esetben képviseljük, de nem mereven és mindenáron. Ha szükséges, megkeressük azokat a kompromisszumokat, amelyek az adott helyzetben a legjobbnak látszanak, a vállalat munkatársai képesek magukénak érezni és megvalósítani, a későbbiekben működtetni, de legfőképpen valós megoldásként szolgálnak.

A Komplex Hatékonyságnövelő Program fontosabb elvei, ismérvei:

  • Segítünk a vállalat stratégiájának lebontásában egészen a napi feladatokká való konvertálásig. A céllegörgetés segítségével nem csak azt érjük el, hogy az alsóbb szintű vezetők pontosan tisztában lesznek feladataikkal, de szükség esetén képesek lesznek olyan döntéseket is hozni, hogy munkájuk mindig a vállalati célokat szolgálja. Ehhez létfontosságú, hogy tisztában legyenek saját szerepükkel, döntéseik következményével, illetve azokkal a körülményekkel, amelyekre valós befolyással bírnak.
  • A projekt során kiemelten kezeljük a mérések, ellenőrzések folyamatait. A vezetőkkel együttműködve olyan rendszert, KPI-okat alakítunk ki, amely a folyamatok valamennyi szereplője számára biztosítja a munkájához, döntéseihez szükséges információkat, illetve rendszeres visszajelzést biztosít saját és beosztottaik teljesítményéről.
  • A folyamatokra és az emberi erőforrásra koncentrálunk. Meggyőződésünk, hogy a hatékony működés alapja a jól kialakított, folyamatosan fejlesztett folyamatok rendszere, illetve az azokat működtető alkalmazottak hozzáértő, elkötelezett munkavégzése. Ezért a folyamatoptimalizálás mellett arra is ügyelünk, hogy munkatársai urai legyenek ezeknek a folyamatoknak és magukénak érezzék azokat. Ezért a változtatásokat minden esetben az érintett vezetőkkel, dolgozókkal együtt dolgozzuk ki.
  • Munkánk a vállalat fő értékteremtő folyamataira épül, hiszen itt csapódik le valamennyi terület és folyamat működésének pozitív vagy negatív hatása. Innen elindulva azonban minden más kiszolgáló és adminisztratív terület fejlesztése is része a projektnek, hiszen a hatékony működésre, a költséghatékony gazdálkodásra ezeknek óriási hatása van. Példaként elegendő a beszerzési vagy a karbantartási területet megemlíteni.
  • A projekt során a vállalat alkalmazkodóképességének, reakciókészségének javítására, vagyis a hosszú távú hatékonyság biztosítására törekszünk. Emellett azonban olyan tartalékokat aknázunk ki a vállalat működésében, amelyek már a projekt alatt eredményeket hoznak és számszerűsíthetők, megjelennek a vállalat mérlegében. Ezek biztosítják a projekt gyors megtérülését. Garanciát vállalunk arra, hogy ez a megtérülés legkésőbb a projekt lezárását követő egy éven belül teljessé válik! Fontos, hogy a számszerűsítést nem mi, hanem az ön munkatársai végzik.
  • Nagy előnye projektjeinknek, hogy nem távolból, az Ön kimutatásaiból, könyveiből dolgozunk, hanem a projekt teljes időtartamában tanácsadóink együtt élnek és dolgoznak munkatársaival. Ott vagyunk a műszakkezdésekkor, a műszakátadások és zárások idején, illetve a közbülső időszakokban is. Szakértőink mindig ott vannak, ahol az események történnek. Emellett felhasználjuk természetesen vállalata kimutatásait, jelentéseit is, de a gyakorlati folyamatok megfigyelése, az első kézből szerzett információk elsődleges forrásai munkánknak.

Folyamatmenedzsment, Szervezetfejlesztés, BPR

Az egyre gyorsabban változó világunkban a változásokhoz való gyors alkalmazkodás, a változó vevői igényeknek való megfelelés, a piacon maradni kívánó vállalatok számára soha sem volt ennyire elengedhetetlen.

Ezek a változások az egyre élesedő piaci versenyben minden résztvevőt mérettől, iparágtól, régiótól függetlenül a folyamatos fejlesztésre, illetve a (költség)hatékonyabb működésre kényszerítenek, hogy piaci pozíciójukat megőrizzék, illetve lehetőség szerint erősítsék.

A vállalat szervezeti egységeinek hatékony működése – bár gyakran az érintettek hajlamosak ezt elfelejteni – a vállalati folyamatok által, egymással több szálon összekötve, a többi szervezeti egység munkájának eredményétől is függenek.

A folyamatmenedzsment mint megközelítés, illetve eszköz jelentősége ennél is továbbmutat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy amikor a vevő tartósan kitart egy vállalat mellett, nem csupán annak terméke/szolgáltatása mellett teszi lett voksát, hanem az azok előállításához vezető folyamatok mellett is.

 

A jól kialakított, irányított, menedzselt, karbantartott (folyamatosan fejlesztett) folyamatok jelentik tehát vállalati hatékonyság alapját. Hogy a beavatkozás mélysége csak korrekciókat igényel vagy a folyamatok komplex rendszerének teljes újratervezését, átalakítását (BPR), az minden esetben a vállalatnál tapasztaltaktól és a menedzsment, illetve a tulajdonosok céljaitól, szándékaitól függ.

Teljesítménymenedzsment, KPI-ok kialakítása


Az üzleti teljesítmény mérése, értékelése, s ehhez kapcsolódóan, a teljesítményt befolyásoló tényezők feltárása, megértése, illetve tudatos alakítása, fejlesztése minden vállalkozás számára kulcsfontosságú.”

„Amit mérünk, arra odafigyelünk”, illetve „arra figyelünk, amit mérünk”.

Ezért egy jól definiált, egyéni, területi és vállalati szempontokat figyelembe vevő, célszerűen kialakított teljesítménymérési rendszer, a vállalati vezetői számára, olyan a döntéseiket segítő visszacsatolásokat szolgáltat, mint például a kitűzött vállalati célok (illetve azok az adott területre „legörgetett” formája) megvalósulásának mértéke; illetve a teljesítményre ható tényezők és azok súlya.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a mérés nem öncél, hanem a döntéstámogatás, a tudatos teljesítményfejlesztés alapja, illetve a vállalati kommunikáció egyik kiemelt eszköze.

Nem csupán az aktuális teljesítmények értékelése, de a mindennapi döntések meghozatala, a stratégiai tervezés, a fejlesztési, fejlődési irányok meghatározása, illetve a dolgozók motiválása szempontjából is óriási ennek a szerepe. Ennek a fontosságnak megfelelően kezeljük a KPI-okat, a megfelelő mutatószám rendszer meglétének vizsgálatát, szükség esetén át- vagy kialakítását.

 

Több mint,15 éve a szakmában – Nemzetközi tapasztalat, – Árgarancia – Szervezetfejlesztés – BPR, változásmenedzsment teljesítménymenedzsment

Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment