IMP3rove – Innovációs Tanácsadás

Innováció menedzsment, Szervezetfejlesztés, BPR

IMP3rove Nemzetközi Innovációs Menedzsment felmérés

 

Az IMP3rove Nemzetközi Innovációs Menedzsment módszert az Európai Bizottság kezdeményezésére dolgozták ki. Célja, hogy mérje a kis- és középvállalkozások innovációs képességét, emellett javaslatot tegyen annak fejlesztésére, javítására, végső soron a vállalkozás versenyképességének növelésére.

A felmérés során kapott információk alapján a módszer megmutatja, hogy hol tart a vállalkozás az innováció területén. Nem pusztán önmagában jeleníti meg a mért eredményeket, hanem elhelyezi azt a mögötte álló benchmarking rendszer segítségével a megfelelő piaci környezetben. Mivel a benchmark adatbázis egész Európára, sőt azon kívüli régiókra is kiterjed, tetszőleges földrajzi, iparági, méretbeli stb. összefüggésrendszerben képes kimutatni egy adott vállalat versenyképességét a kiválasztott paraméterek szerinti cégek átlagához, valamint élenjáróihoz képest.

Az eredményt öt dimenzió összefüggésében mutatja ki a módszer:

  • Innovációs stratégia;
  • Innovációs szervezet és kultúra;
  • Innovációs eredmények;
  • Innovációs életciklus;
  • A megvalósulást elősegítő feltételek.

A kapott eredmények egyúttal megmutatják azt is, mely irányban van szükség fejlesztésre, melyek innovációs szempontból az adott vállalkozás erősségei, gyenge pontjai. Ennek segítségével tudatosan, célirányosan és hatékonyan javítható a cég versenyképessége, innovációs képessége.

Az innováció nem pusztán a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek előjoga, hanem valamennyi, a piacon működő és versenyző vállalkozás egyik legfőbb eszköze a versenyelőnyök megszerzésére, illetve megőrzésére. Akár termék előállítással, akár kereskedelemmel, akár szolgáltatással foglalkozik egy szervezet, az innováció része kell legyen a mindennapi folyamatainak, enélkül óhatatlanul hátrányba kerül.

A vállalkozások jelentős részénél a végrehajtott változtatásokat, fejlesztéseket nem is azonosítják innovációként, sok esetben ezek esetlegesen, valamilyen körülményre reagálva történnek, nem tudatosan, preventív jelleggel. Ezért is két hangsúlyos szempontja az IMP3rove módszernek az innovációs stratégia, valamint az innovációs szervezet és kultúra. Ezek, kiegészülve a megvalósulást segítő feltételekkel adják a tudatos innováció hátterét. Az innovációs eredmények és életciklus dimenziói pedig a megvalósítás eredményességére, tartósságára, kiaknázhatóságára és kiaknázottságára irányulnak.

Az összetett, a felmérésből kirajzolódó kép, valamint a versenytársakkal való összevetés egyértelműen megmutatja azt az irányt, amely az innovációs képesség, ezáltal a versenyképesség javítása felé vezet.

Az IMP3rove módszer tehát egy korszerű, megalapozott, gyors és hatékony módja, eszköze a vállalkozásfejlesztésnek. Ezt felismerve, az ismert tervek szerint az innovációs pályázati rendszerbe is beépítik az IMP3rove felmérés támogatását oly módon, hogy a pályázatok elbírálása során többletpontokkal jutalmazzák az ilyen felmérést végrehajtott pályázókat. Ily módon az előnye is halmozódik, hiszen a felsoroltak mellett megkönnyíti az innovációs célra igényelt pályázati forrásokhoz való hozzájutást is. A múltban ilyen pályázat volt például a GOP 1.1, GOP 1.3.1, és várhatóan a későbbiekben megjelenő innovációs, K+F pályázatok is pozitívan diszkriminálják az IMP3rove felmérést elvégző jelentkezőket.

Maga a felmérés a tanácsadó segítségével előre definiált kérdéssor, értékelő rendszer alapján történik. Mivel a kérdésekre kapott válaszok feldolgozása egy online felület segítségével történik, így a kiértékelés, a piaci környezetben való elhelyezés egyszerűen és gyorsan megkapható, így a javasolt fejlesztési irányok definiálása is.

Ha Ön:

  • gyorsan és költségkímélő módon növelni szeretné hatékonyságát,
  • úgy érzi, hogy az innováció központi szerepet tölt be vállalkozása fejlődésében,
  • úgy érzi, hogy az innováció nem tölt be központi szerepet vállalkozása fejlődésében, de szükségét érzi,
  • innovációs, K+F pályázaton szeretne indulni, és növelné támogatottságának esélyét,
  • szeretné tudni, hogy mennyire versenyképes hazai és/vagy külföldi konkurenseihez képest,

akkor vegye igénybe IMP3rove felmérés és tanácsadás szolgáltatásunkat.

Lichtenberg Hatékonyságnövelő Kft.

Tessényi András

Mobil: +36 30 645 2495
E-mail: andrastessenyi@lichtenberg.hu